Algemene informatie

Complex De Rietstap

De tennisvereniging is opgericht in 1967. De vereniging beschikt over 5 banen met verlichting en een oefenkooi. In 2012 zijn nieuwe banen aangelegd in de categorie kunstgras banen, ingestrooid met keramisch rood zand (TennisPro Vision). Het in 2012 gerenoveerde clubgebouw beschikt over kleedkamers, een kantine en overdekt terras.

 

Contributieregeling

Het bestuur heeft voorgesteld om de tarieven voor dit jaar niet  te verhogen.

Bepaald is dat het contributieseizoen loopt van 1-1 t/m 31-12 van het betreffende jaar en dat het lidmaatschap ook geldt voor 1 jaar en ieder jaar stilzwijgend wordt verlengd.

Tevens is besloten om de jaarcontributie in 2 termijnen, per halfjaar, te innen. Dit zal telkens halverwege ieder halfjaar geïnd worden. De machtiging, die wordt afgegeven voor de incasso, is een doorlopende machtiging en zal dus gelden totdat opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt.

 

Regeling aanmelding nieuwe leden

Voor nieuwe leden die zich in de periode tussen 1-1 en 30-6 aanmelden geldt het volledige jaartarief. Deze leden worden aangemeld bij de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond) en ontvangen een speelgerechtigd tennispasje.

Voor nieuwe leden die zich na 30-6 aanmelden geldt het halve jaartarief. Deze leden worden niet aangemeld bij de KNLTB en ontvangen geen speelgerechtigd tennispasje. Zij krijgen een voorlopig clubpasje waarmee wel getennist kan worden op ons eigen park maar niet kan worden deelgenomen aan bondsgelieerde activiteiten zoals toernooien.

 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid kan bij de ledenadministratie (L. Derksen,  Koendersweg 3,7091 HV  Dinxperlo, tel 06-12811004, E-mail secretariaat@tvderietstap.nl). Je kunt je schriftelijk of per e-mail aanmelden bij het secretariaat, je ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Vermeld voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Voeg een recente pasfoto toe. Deze foto zal gaan stralen op je pasje. Alle leden, uitgezonderd de ‘actieleden’, zijn door hun lidmaatschap van TV De Rietstap automatisch lid van de KNLTB. 

 

Afmelden als lid

Wil je je lidmaatschap voor volgend jaar beëindigen, dan kan dat alleen schriftelijk bij de ledenadministratie en uiterlijk voor 1 december a.s. Doe je dit niet dan wordt stilzwijgend aangenomen dat je volgend jaar weer van de partij bent en je opzegging geldt dan voor het jaar daaropvolgend!
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Elk lid dat zijn lidmaatschap van de vereniging opzegt, is verplicht de sleutel van de verenigingsaccommodatie in te leveren bij het secretariaat. Degene die het lidmaatschap van de vereniging niet tijdig heeft opgezegd en vervolgens de contributie voor het nieuwe jaar niet betaalt, zal bij hernieuwde aanmelding voor het lidmaatschap naast de contributie voor het jaar van aanmelden tevens de contributie van het oude jaar moeten voldoen, alvorens als lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten.

 

Wijziging persoonsgegevens

Wijzigingen anderzijds, zoals een ander bankrekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lidstatus, moeten zo snel  mogelijk worden gemeld bij de ledenadministratie. Het liefst schriftelijk en/of per e-mail: secretariaat@tvderietstap.nl

 

Bewijs van lidmaatschap (pasjes)

Ieder lid moet in het bezit zijn van een geldig pasje, voorzien van een pasfoto. Deze pasjes worden gratis verstrekt door de vereniging. Deze pasjes zijn nodig voor het reserveren van de tennisbanen. Uiteraard zijn de pasjes strikt persoonlijk. Dit pasje dient u tijdens een wedstrijd of toernooi bij u te hebben om op verzoek te kunnen tonen. Pasfoto’s kunnen ook digitaal aangeleverd worden via secretariaat@tvderietstap.nl

 

Sleutel clubgebouw

Om toegang te krijgen tot het park en de accommodatie is een sleutel nodig. De sleutel wordt tegen statiegeld verstrekt door het secretariaat. Bij opzegging van het lidmaatschap is men verplicht deze sleutelsin te leveren. Het betaalde statiegeld ontvangt men dan retour.

 

Prikborden

In de hal van het clubgebouw en in de kantine hangen prikborden. Raadpleeg deze borden regelmatig. Er kunnen mededelingen op staan die voor u van belang zijn. Ook voor de jeugd worden de prikborden gebruikt. Alle aankondigingen van toernooien, etc. treft u hier aan. U kunt d.m.v. de prikborden ook te weten komen op welke tijden u van één of meer banen geen gebruik kunt maken omdat ze gereserveerd zijn voor toernooien, wedstrijden, training, etc.

 

Introducés

Niet-leden kunnen met een lid van TV de Rietstap op de dag die op het introducékaartje is vermeld, tennissen tot 18.00 uur, volgens de normaal geldende regels (baanreglement en regels afhangsysteem). Elke introducé kost 5,- euro. De introducékaarten zijn verkrijgbaar bij Jacqueline Cruden, Grensstraat 2, 7091 BX Dinxperlo.

Activiteiten

Kijk voor de geplande activiteiten in de Jaaragenda (zie navigatiemenu)

Racketavond

De Racketavond is een goed bezochte avond die wekelijks wordt gehouden en wel op de maandag. De avond start in de 'donkere' maanden (oktober t/m maart) om 19.30 uur en in de zomermaanden (april t/m september) om 20.00 uur. De eindtijd wat betreft tennis ligt meestal om en nabij 22.00 uur. De avond is bedoeld voor alle (volwassen) leden van TV De Rietstap, zowel vrouwen als mannen. Op de avond wordt veelal gedubbeld, maar ook is er -waar nodig- gelegenheid tot 't spelen van een enkelpartij. Er is geen bepaald speelniveau, dus een ieder is van harte welkom... Uiteraard is er tussen het tennissen door tijd voor koffie/thee of andere versnaperingen. Leuke aan de Racketavond is dat er na bepaalde tijd gerouleerd wordt, waardoor je dus telkens met andere partners aan het tennissen bent... Wie weet vergroot de Racketavond wel je 'tennis-netwerk'... Schroom niet en kom gerust eens langs!


Cracksavond

De Cracksavond is evenals de Racketavond een goed bezochte avond en heeft hetzelfde karakter als de Racketavond. De avond waarop de zogeheten 'cracks' ten strijde trekken is de donderdag. Aanvangstijd is 19.30 uur... Over 't algemeen proberen we op de Cracksavond ook zoveel mogelijk te dubbelen, maar toch komt een enkelpartijtje ook dikwijls voor. Dit is mede afhankelijk van de opkomst. De Cracksavond wordt veelal bezocht door leden die op de zaterdagen in april/mei actief zijn in de verschillende heren- en/of mixcompetities. Dit neemt uiteraard niet weg dat 'n ieder die 't leuk vindt om deel te nemen, van harte welkom is... Belangrijk detail is dat 'de derde helft' minstens zo belangrijk is als 't tennis zelf... Is je nieuwsgierigheid gewekt?? Kom dan gerust eens langs...


Activiteitencommissie

De 'AC' is onlangs in het leven geroepen en is hoofdzakelijk bedoeld om naast de vaste activiteiten, zoals o.a. de Clubkampioenschappen, allerhande activiteiten binnen de vereniging op poten te zetten. Dit kan variëren van tennis gerelateerde activiteiten, zoals 'Ladies Night en/of Bokkendag' tot activiteiten die er toe dienen om de leden naast 't tennis ook tot elkaar te brengen. Dit kan zijn middels een bingo, 'n kaartavond of bijvoorbeeld een avondje bowlen... Wie weet wat 't ons in de toekomst brengt!? We hopen als commissie in ieder geval dat er veel gebruik zal worden gemaakt van 't activiteitenaanbod dat inmiddels op 't 'Jaarprogramma' vermeld staat... Suggesties zijn van harte welkom!! Mochten er leden zijn die 't leuk lijkt om in deze, of in een van de overige commissies, zitting te nemen, dan horen wij (het bestuur) dit graag...