Contributie

Tarieven 2018

 

Senior (vanaf 18 jaar)

€  120,00

Junior (tot en met 17 jaar)

Zie Bijlage >>

Studenten

€    77,50

Gezin (vader / moeder en kinderen tot en met 17 jaar)

€  285,00

 

Geen incasso:

  • Indien niet gebruik wordt gemaakt van automatische incasso dan wordt per persoon € 5,00 extra in rekening gebracht op de contributie.

 

Gezinslidmaatschap:

  • Het gezinslidmaatschap is het tarief van 2 senioren en 1 junior. De kinderen van het gezin mogen dus geen senior zijn!

  • Men is seniorlid als men in het betreffende jaar 18 jaar wordt.

 

Studentenregeling:

  • De verlaagde contributie geldt voor studenten, die op 01-01 van het betreffende kalenderjaar 17 jaar of ouder zijn.

  • Zij moeten studerend en woonachtig zijn buiten een straal van 25 km van Dinxperlo.

  • Zij dienen ieder jaar een schriftelijk verzoek bij de ledenadministratie in te dienen vóór 1 januari van dat jaar.

 

Aanmelden als lid

Aanmelden als lid kan bij de ledenadministratie (L. Derksen,  Koendersweg 3,7091 HV  Dinxperlo, tel 06-12811004, e-mailadres secretariaat@tvderietstap.nl). Je kunt je schriftelijk of per e-mail aanmelden bij het secretariaat, je ontvangt dan een aanmeldingsformulier. Vermeld voornaam, achternaam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer, e-mail adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Voeg een recente pasfoto toe. Deze foto zal gaan stralen op je pasje. Alle leden, uitgezonderd de ‘actieleden’, zijn door hun lidmaatschap van TV De Rietstap automatisch lid van de KNLTB (Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond).

 

Afmelden als lid

Wil je je lidmaatschap voor volgend jaar beëindigen, dan kan dat alleen schriftelijk op per mail bij de ledenadministratie en uiterlijk  voor 1 december a.s.

Doe je dit niet dan wordt stilzwijgend aangenomen dat je volgend jaar weer van de partij bent en

je opzegging geldt dan voor het jaar daaropvolgend!

Elk lid dat zijn lidmaatschap van de vereniging opzegt, is verplicht de sleutels van de verenigingsaccommodatie in te leveren bij het secretariaat.

Degene die het lidmaatschap van de vereniging niet tijdig heeft opgezegd en vervolgens de contributie voor het nieuwe jaar niet betaalt, zal bij hernieuwde aanmelding voor het lidmaatschap naast de contributie voor het jaar van aanmelden tevens de contributie van het oude jaar moeten voldoen, alvorens als lid van de vereniging te kunnen worden toegelaten.

 

Wijziging persoonsgegevens

Wijzigingen anderzijds, zoals een ander bank -of girorekeningnummer, een adreswijziging of een wijziging in de lidstatus, dienen zo snel mogelijk te worden gemeld bij het secretariaat.

Het liefst schriftelijk en/of per e-mail: secretariaat@tvderietstap.nl