Club van 50

Jij gunt jouw club toch ook het allerbeste ??

Zo ja, pak dan de kans en word lid van de club van 50’ De Rietstap !!
Als vanzelfsprekend levert dit jou als lid ook iets op! Nieuwsgierig geworden ?
Wat is de “Club van 50”

De "Club van 50" is een groep mensen die TV De Rietstap een warm hart toedragen en
daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van € 50,00 doneren, uiteraard mag dat ook
meer zijn. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt besteed aan projecten die niet uit
de reguliere begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de
jeugd, maar het geld kan ook voor andere doeleinden gebruikt worden. Het bestuur zal bepalen
waar de gelden naar toe gaan. Op de jaarlijks ledenvergadering zal een overzicht van inkomsten
en bestedingen worden gepresenteerd.

Wat krijgen de “Club van 50”-leden ervoor terug?

Je steunt onze vereniging, waarbij iedereen binnen de vereniging u dankbaar voor zal zijn. Op
het “Club van 50”-bord in het clubgebouw, zal de naam van elke “Club van 50” lid worden
vermeld.

Wie kan er lid worden van de Club van 50?

Deze vraag is eigenlijk simpel te beantwoorden, want de “Club van 50” is voor iedereen. Van
jong tot oud, voor leden en niet-leden van onze vereniging. Hoeft ook niet perse een individu te
zijn, kan bijvoorbeeld ook een team zijn.

Hoe kan je lid worden?

Je kunt lid worden door het aanmeldingsformulier  in te vullen en inleveren bij een van de leden
van de sponsorcommissie of deponeer de aanmelding in de brievenbus in de hal van ons
clubgebouw.
Voor meer info en deelname kun je terecht bij de organisatie.
Namens de organisatie alvast hartelijk dank.

Anja Duitshof, Elain Koenders, Edwin Bruntink en Wim Schreurs.
Wij rekenen op veel “Club van 50” leden.