Contributie

Bij T.V. de Rietstap bieden we naast alle competities en de mogelijkheid tot vrij spelen ook zo veel mogelijk andere services aan. Bijgaand een overzicht van de contributies en een complete lijst met overige services.  De contributie wordt in 12 termijnen afgeschreven via een afgegeven automatische incasso.  Bij aanmelding als lid blijft u minimaal 12 maanden lid. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. 

Contributies 2024    
Basis jeugd  66 euro per jaar
TOP jeugd 336 euro  per jaar, inclusief 32 lessen 
Senior 162 euro per jaar